Τηλ.: +30.210.2463925 | E-mail: info@ergastiriocastello.gr

Εργαστήριο Castello - Πληροφορίες

Σημεία πώλησης Λιανικής

Τις συσκευασίες λιανικής και τις συσκευασίες cash & carry των προιόντων μας μπορείτε να τις βρείτε στις αλυσίδες καταστημάτων Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Metro, Makro, My Market και ΕΝΑ Cash & Carry.

                                                  

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2102463925 ή στο info@ergastiriocastello.gr.


Παραγγελίες / Προσφορές

Για τις παραγγελίες σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 2102463925 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση orders@ergastiriocastello.gr.

Για προσφορές αγορών,υπηρεσιών ή πωλήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sales@ergastiriocastello.gr.

Υπεύθυνη:Αποστολοπούλου Ελένη


Θέσεις Εργασίας

Τμήμα Παραγωγής: Εργάτριες/ες για το τμήμα παραγωγής μας, άνδρες ή γυναίκες με κάρτα ανεργίας, ζητούνται από το εργαστήριο μας στο Μενίδι, πενθήμερη και εξαήμερη απασχόληση, αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας: info@ergastiriocastello.gr


Όροι Χρήσης

Η διαχείριση κι η ιδιοκτησία της ιστοσελίδας www.ergastiriocastello.gr ανήκει στην « Aποστολοπούλου ΠΕΠΕΔ Μον ΕΠΕ », που στο εξής θα αναφέρεται ως "Εταιρία". Η χρήση της υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η "Εταιρεία".Ο χρήστης ή επισκέπτης της ιστοσελίδας ιδιοκτησίας της Εταιρίας, στο εξής θα αναφέρεται ως "Πελάτης". Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των ιστοσελίδων της "Εταιρίας" σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων από τον "Πελάτη"
1. Οι φωτογραφίες των προϊόντων στις ιστοσελίδες της "Εταιρίας" , μπορεί να μην απεικονίζουν επακριβώς το προϊόν που περιγράφεται.
2. Η "Εταιρία" δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, πληροφοριών, φωτογραφιών,περιγραφών, υπηρεσιών, προϊόντων, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
3. Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων χρησιμοποιούνται μόνο σαν αγοραστική πληροφόρηση για τον "Πελάτη".
4. Η "Εταιρία" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, παύσει ή να αποσύρει το περιεχόμενο της σελίδας μας, ή να διακόψει την πρόσβαση σε αυτήν ή να διακόψει τη λειτουργία της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
5. Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της "Εταιρίας" και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Η χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο για εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή άδεια της "Εταιρίας". Απαγορεύεται η αντιγραφή, η επανέκδοση, η φόρτωση, η διάδοση, η διανομή και η μεταπώληση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της "Εταιρίας".
6. Η "Εταιρία" χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα για τη μέγιστη δυνατή εξασφάλιση της αξιοπιστίας αυτών των ιστοσελίδων, δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες ή το περιεχόμενο της τοποθεσίας δεν θα παρουσιάσουν διακοπές ή σφάλματα, ότι η παρούσα τοποθεσία ή ο διακομιστής της δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Η "Εταιρία" δεν φέρει την ευθύνη ή έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ηθική βλάβη που προκύπτει από τη χρήση του δικτυακού κόμβου.
7. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο "Πελάτης" σε κάποιες σελίδες του δικτυακού μας τόπου,(όνομα, διεύθυνση, email κλπ) τηρούνται σε αρχείο και επεξεργάζονται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούνται, με σκοπό την εκτέλεση συναλλακτικής σχέσης, για στατιστικούς λόγους ή προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας με τον "Πελάτη".
8. Η "Εταιρία" δύναται να τροποποιεί, οποτεδήποτε, μονομερώς και κατά την κρίση της, τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς να ενημερώνει τους "Πελάτες", οι οποίοι φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η επίσκεψη και η χρήση μετά την επέλευση τυχόν τροποποιήσεων θα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί θα έχουν τυχόν τροποποιηθεί.
9. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
10. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών στην Ελλάδα.