Νέα / Ειδήσεις

Διαγωνισμός shareyourcastellopizza

1 Ιουλίου, 2020 | Νέα Εταιρίας


Καλοκαιρινός Διαγωνισμός #shareyourcastellopizza από το @ergastiriocastello! Οι νέες μας χειροποίητες & σπιτικές πίτσες μόλις έφτασαν στα ράφια των καταψύξεων επιλεγμένων καταστημάτων Super & Mini Market κι εμείς το γιορτάζουμε με ένα super νόστιμο διαγωνισμό! Λάβε κι εσύ μέρος ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα : Κάνε FOLLOW το @ergastiriocastello , SHARE τα δικά σου υλικά & TAG την παρέα που θα διαλέξεις για να μοιραστείς τη δική σου καλοκαιρινή pizza ! Οι ΤΡΕΙΣ τυχεροί, που θα ανακοινωθούν στις 13/7, θα κερδίσουν από τρεις συσκευασίες των 2 τεμαχίων Βάση Πίτσας με Κόκκινη Σάλτσα Castello! Για να διαβάσεις αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού μπες στο site μας ergastiriocastello.gr #ergastiriocastello #pizzaergastiriocastello #pizzalovers #greekpizza #greekproducts #frozenproducts


Νικητές Διαγωνισμού: Θάνος Χαλκιάς, Νάσος Μήτσιος, Γιώργος Κονδύλιας
Πλατφόρμα Κλήρωσης: https://commentpicker.com

1. Στοιχεία Διοργανώτριας
H εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΕΔ ΜΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ CASTELLO», η οποία εδρεύει επί της οδού Λεωφόρος Κων/εως 486Β στο δήμο Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 800354479, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών εφεξής καλούμενη ως «Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμούς με τίτλο #showusyourcastellobrunch (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός») στις σελίδες που νόμιμα κατέχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος θα διενεργηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση.
2. Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή, Διάρκεια & Διαδικασία Συμμετοχής Διαγωνισμού
Ονομασία 5ου Διαγωνισμού: «#showusyourcastellopizza»
Έπαθλο Διαγωνισμού:
3 συσκευασίες Βάση για Πίτσα με Σάλτσα / 2 τμχ  (στο εξής «Δώρο») θα δοθούν ως Δώρο στον διαγωνισμό που θα τρέξει η Διοργανώτρια στις σελίδες της στο Instagram και στο Facebook.
Έναρξη διαγωνισμού: 01/7/20
Λήξη διαγωνισμού: 12/7/20
Διαδικασία Συμμετοχής:
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό (στο εξής: «χρήστες» ή «συμμετέχοντες») θα πρέπει να ακολουθήσουν τις σελίδες της Διοργανώτριας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Instagram/Facebook & να υποβάλλουν σχετικό σχόλιο, κάνοντας tag τους οικείους, με τους οποίους θα επιλέξουν να μοιραστούν το Δώρο. Οι 3 νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω μηνύματος στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και θα κοινοποιηθούν στις σελίδες της εταιρείας. Τα δώρα θα αποσταλούν στις διευθύνσεις που θα υποδείξουν οι νικητές με έξοδα της Διοργανώτριας.
3. Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλα τα μέλη των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και είναι ενήλικοι άνω των 18 ετών. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, ωστόσο, σε περίπτωση που ο νικητής του Δώρου είναι ανήλικος, κάτω των 18 ετών, μπορεί να αποδεχτεί το Δώρο με την ρητή συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα του .
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται ανά πάσα στιγμή που τους ζητηθεί από τη Διοργανώτρια να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια εταιρεία και (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη. Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα..
Διευκρινίζεται ότι το Δώρο δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές, εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες ή άλλους εκπτωτικούς κωδικούς που προσφέρονται κατά καιρούς από την εταιρία.
4. Κλήρωση & Απόδοση Δώρων
Ο Διαγωνισμός αναδεικνύει νικητές μέσω κλήρωσης. Συγκεκριμένα,ημερομηνία της κλήρωσης καθορίζεται η 13 Ιουλίου 2020. Το Δώρο δεν εξαργυρώνεται σε μετρητά, ούτε είναι δυνατή η χρήση του σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της οριζόμενης από τη Διοργανώτρια. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν οι νικητές που ορίζονται στο Διαγωνισμό και αντίστοιχοι αναπληρωματικοί σε περιπτώσεις αδυναμίας του βασικού νικητή. Η κλήρωση θα γίνει με τυχαία επιλογή με ηλεκτρονικό μέσο.
5. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις σελίδες των social media (Facebook, Instagram) της Διοργανώτριας και στην ιστοσελίδα της www.ergastiriocastello.gr ενώ θα αποσταλούν σχετικά μηνύματα στα νικητήρια accounts των χρηστών στις 13/7/2020. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός 3 εργάσιμων ημερών ή ακυρωθεί η συμμετοχή του αντίστοιχο μήνυμα θα σταλεί στον πρώτο κατά σειρά επιλεγμένο αναπληρωματικό χρήστη. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο νικητής είναι εσφαλμένο και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθεί ο νικητής για το Δώρο εγκαίρως.
6. Αποδοχή του Δώρου
Τα Δώρα θα παραδίδονται μετά από ταυτοποίηση του προσώπου του νικητή είτε με την επίδειξη στη Διοργανώτρια της αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ είτε με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με το νικητή και ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων του. Τα Δώρα που θα δοθούν, θα αποσταλούν στους νικητές με έξοδα της Διοργανώτριας, στις διευθύνσεις που θα δηλώσουν. Ο νικητής πρέπει να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για την αποδοχή του Δώρου προς τη Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω. Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση του νικητή εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο εν λόγω νικητής θα απολέσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας θα υπάρξει ανακοίνωση με την οποία θα προσκληθεί κατά σειρά ανάδειξης, ο αναπληρωματικός νικητής, ο οποίος θα πρέπει να αποκριθεί κατά τα ανωτέρω προς τη Διοργανώτρια εντός 1 εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του.
7. Ευθύνη Διοργανώτριας
Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης του νικητή για χρήση του Δώρου του εντός της ορισθείσας προθεσμίας ως αναφέρεται στο άρθρο 6. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω προθεσμιών παρέλθει άπρακτη, το Δώρο απόλλυται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εκλεγέντες αναπληρωματικούς νικητές. Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο ο νικητής δεν αποκριθεί ή δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά του περί παραλαβής του Δώρου απόλλυται αυτομάτως.
8. Προβολή - Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό, όπως π.χ. της απονομής των Δώρων, κλπ. Προς τον σκοπό αυτό ο νικητής, αυτομάτως με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην χρήση των στοιχείων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram), καθώς και ηχογραφήσεων του ή ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή διαδικτυακών και εν γένει δημόσιων ανακοινώσεων του ονόματός του και των δηλώσεών του από τη Διοργανώτρια και επιτρέπουν σε αυτήν να τα χρησιμοποιήσει για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου του, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί του, χωρίς να απαιτείται άλλη συναίνεση του (ως τέτοια εκλαμβάνεται η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό – κλήρωση) και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση ή αξίωση από μέρους του.
9. Προσωπικά Δεδομένα
Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία του νικητή στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR).
Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διόρθωση, περιορισμό ή και διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 2472/1997 και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) όπως ισχύει επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για ορισμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με προηγούμενη ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της.
10. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ή να μεταβάλει μονομερώς κατά τη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, να αλλάξει το δώρο ή να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
11. Ακύρωση Συμμετοχών & Νικητή
Οποιοσδήποτε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του Δώρου αποβεί άκαρπη, (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Δώρου ή δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου, (στ) σε περίπτωση που συντρέχει στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 3.
Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους οικονομοτεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
12. Δημοσιότητα
Οι όροι συμμετοχής του παρόντος προωθητικού θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της www.ergastiriocastello.gr.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ergastiriocastello.gr.
13. Αποδοχή των Όρων - Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Με την δήλωση υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων συνομολογεί ότι έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Διοργανώτριας και του διαγωνιζομένου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσφεύγουν στους παρόντες Όρους προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των διαγωνιζομένων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Δείτε το Αρχείο

Παράγγειλε online

Τώρα μπορείς να κάνεις την παραγγελία σου online, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας